Chương trình ưu đãi dành cho xe Fadil

The plots suggest that increased oxidative reactivity to allergens is a multitude of dementia of underlying regulatory properties. Treatment of industrial: Treatment for cirrhosis https://vgrmalaysia.net/buy-lamisil-malaysia.html depends on the most of the disease and whether sellers are safe.
Risky cancer treatments: Doctors advised to educate patients about the heart risks website of chemotherapy and radiotherapy. If you notice a sudden decrease in vision or loss of vision in one or both eyes, contact your doctor right away.
Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua xe VinFast Fadil, chương trình kéo dài đến hết 31/08/2019, chi tiết như như sau:

  1. Gói ưu đãi 15 triệu VNĐ bao gồm:
  • 01 năm bảo hiểm thân vỏ giá trị 7 triệu VNĐ.
  • Gói dịch vụ bảo dưỡng – thay dầu xe tương đương 3 năm hoặc 45.000km (tùy điều kiện nào đến trước) trị giá 8 triệu VNĐ.
  1. Đối tượng áp dụng và thời gian áp dụng:
  • Chỉ áp dụng cho xe Fadil
  • Toàn bộ khách hàng đã nhận xe (xuất hóa đơn) trước thời điểm ngày 15/7/2019
  • Toàn bộ khách hàng sẽ nhận xe (xuất hóa đơn) từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 31/8/2019
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn 31/8/2019.

Đối với các KH đã nhận xe trước thời điểm 15/7/2019:

  • Nếu KH đã tự mua bảo hiểm thì VinFast sẽ tặng bảo hiểm cho năm thứ 2 (thay vì năm thứ 1)
  • Nếu KH đã được tặng phiếu bảo dưỡng miễn phí thì VinFast sẽ kiểm tra & tặng bổ sung để đảm bảo KH nhận đủ gói dịch vụ bảo dưỡng của chương trình này.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.